Lapin arvoisia tekoja

Lappi on kokoaan suurempi, jos se pystyy yhtenäisesti viemään viestiään eteenpäin.

Lappi ei ole vain Rovaniemi tai Kemi-Tornio. Se on paljon muuta, paljon jotain suurempaa. Lapin maakunnan vahvuus rakentuu yhteiselle tekemiselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

Lappi on koko Suomen aarreaitta. Malmit, metsä ja matkailu muodostavat kokonaisuuden, josta riittää hyvinvointia koko Suomeen. Suurimmat hyödyt pitää kuitenkin jäädä Lappiin. Lappi ei voi olla pelkästään työvoiman ja luonnonrikkauksien reservaattialue.

Tulevan eduskuntakauden aikana meidän pitää voimakkaammin huolehtia heikoimmassa asemassa olevista suomalaisista. Eläkeläisten, erityisryhmien ja lapsiperheiden asemaa on parannettava. Takuueläkettä on korotettava, köyhille perheille on maksettava parempaa lapsilisää ja erityisryhmien arjen olosuhteita on parannettava. Vanhusten ja vammaisten hoito pitää laittaa kuntoon. Vanhusten hoitajamitoitus, 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohden, on kirjattava lakiin. Omaishoidontuki on muutettava verottomaksi.

Ammattikoulutuksen kunnianpalautukseen tähtäävät toimet täytyy tehdä seuraavalla eduskuntakaudella. Suomi tarvitsee kädentaitajia tulevaisuudessakin. Ammattikoulutuksessa on palattava työssäoppimisen lisäksi myös takaisin koulun penkille. Amisopetuksen opetusresursseja pitää vahvistaa.

Suomalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat monet asiat. Turvallisuuden parissa työskentelevien ammattilaisten määrästä ei enää saa tinkiä. Arkipäivän turvallisuutta parantaa tieto siitä, että turvallisuusviranomaiset ovat lähellä. Poliisi-, ensihoito- ja pelastuspalvelut pitää olla kaikkien saatavilla kun hätä on suurin. Poliisit on saatava jokaiseen pitäjään.

Harkitsin ehdokkuutta eduskuntavaaleihin huolella. Tein ison päätöksen lappilaisten ystävien rohkaisemana. Olen valmis tekemään hartiavoimin töitä lappilaisten ja koko maakunnan eteen nyt ja tulevaisuudessa.

Maakunnan mies, Pekka